Relació de llocs de treball (RLT) i organigrama

Aquí podeu trobar la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament durant l'exercici 2018:

Funcionaris -General-

Personal Laboral

Funcionaris -Policia Local-

 

 

Relació de llocs de treball

Organigrama (en preparació)

Accions del document