Ple de l'Ajuntament Extraordinària  13/07/2007

Data:
2007/07/13 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el divendres dia 13 de juliol de 2007, a les 09.00 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2007.

2. MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DEL 28 DE JULIOL DE 2003, RELATIU A LES DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE MEMBRES CORPORATIUS DE L’AJUNTAMENT, I TAMBÉ DE DOTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

3. MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE LA PLANTILLA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL


Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa presidenta

Roses, 10 de juliol de 2007Acta

Accions del document