Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/07/2007

Data:
2007/07/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del diaE D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dilluns dia 30 de juliol de 2007, a les 20.00 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA

01. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
Extraordinària - 16 de juny de 2007
Extraordinària - 27 de juny de 2007

02. INFORMAR AL PLE DE DIVERSES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL

03. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIO DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN EL QUAL S’ESTABLEIX ELS TERMES DE LA COL.LABORACIÓ PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ.

04. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE LA PRORROGA DE LA VIGÈNCIA ON ES MODIFIQUEN ALGUNES CLÀUSULES DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

05. PROPOSTA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 27 DE FEBRER, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE CENTRES D’EDUCACIÓ PREESCOLAR, PER AL CURS 2006-2007.

06. APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DE CAPITAL CONCEDIDA A LA SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SL, PEL MANTENIMENT DE L’EQUILIBRI FINANCER DEL PROJECTE D’INVERSIÓ DE CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ROSES.

07. CREACIÓ I REGISTRE DE NOUS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L´AJUNTAMENT DE ROSES, PRODER SL, ROSER SA i PORT DE ROSES SA I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE PORT DE ROSES SA

08. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’ILLA 2 DEL PERI GRANJA SANT JOSEP, PROMOGUT PER ROSES FUTUR S.A. REDACTAT EN DATA ABRIL DE 2007, PER L’ARQUITECTE RAMON FORTET BRU.

09. DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE DE LA CORPORACIÓ COM A REPRESENTANT A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA)

10. APROVAR ELS DIES DE FESTA LOCALS PER A L’ANY 2008

11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERIDA A LES OBRES DE LES ROTONDES DE LES RIERES QUANA I FORQUILLA I ENDEGAMENT GINJOLERS.

12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERIDA A LA CONTINUÏTAT, GESTIÓ I MILLORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE L’ESPORT I ESPECIALMENT PEL QUE FA AL FUTBOL.

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA REFERIDA AL MANTENIMENT DEL PATRIMONI MOBLE HISTÒRIC IGUAL COM ES FA AMB L’IMMOBLE I ELS VALORS NATURALS.

14. PRECS I PREGUNTES.Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa presidenta
Roses, 25 de juliol de 2007Acta

Accions del document