Ple de l'Ajuntament Extraordinària  30/08/2007

Data:
2007/08/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 09:00 hores del DIJOUS dia 30 d’agost de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES DE DATA 18 DE JUNY DE 2007, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA. EXP 431/07

2. RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE LA CESSIÓ ANTICIPADA D’ÚS DE LA PORCIÓ DE TERRENY AFECTAT PER VIALITAT PEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL MAS OLIVA, PROPIETAT DELS SENYORS SEBASTIÀ I ROSA FERRER SALAMÓ. EXP 3377/07

3. APROVAR LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA ALS “PREMIOS REINA SOFÍA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE MUNICIPIOS” PER A L’ANY 2007. EXP 4202/2007

4. APROVACIÓ INICIAL DEL MODIFICAT DEL PROJECTE EXECUTIU D’ORDENACIÓ I CONDICIONAMENT –FASE 1- DE L’INTERIOR DE LA CIUTADELLA DE ROSES.EXP.1690/03

5. MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL APROVATS PER A L’ANY 2007

6. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AMALIA ALCANTARA IBAÑEZ

7. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES SUSANNA RODRIGO FAYET

8. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES JAUME VILA SAENZ


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà
Roses, 27 d’agost de 2007

Acta

Accions del document