Ajuntament de Roses

Ple de l'Ajuntament Extraordinària 26/03/2007

Data:
26/03/2007 00:00
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària
Ordre del dia
E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 09.00 hores del DILLUNS dia 26 de març de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

1. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL DOCUMENT DE SEGONA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL, DE DATA FEBRER DE 2007, REDACTAT PER L’EQUIP REDACTOR DEL POUM.

2. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE ROSES, I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESMENTAT PLA ESPECIAL, DE DATA MARÇ DE 2007, REDACTAT PER VILANOVA ARQUITECTES SCP, PER ENCÀRREC MUNICIPAL.

3. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. EDIFICIS I BÉNS D’INTERÉS DEL MUNICIPI DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESMENTAT PLA ESPECIAL, DE DATA MARÇ DE 2007, REDACTAT PER VILANOVA ARQUITECTES SCP, PER ENCÀRREC MUNICIPAL.
L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 21 de març de 2007


Acta
Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet