Ple de l'Ajuntament Extraordinària  26/03/2007

Data:
2007/03/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 09.00 hores del DILLUNS dia 26 de març de 2007, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

1. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL DOCUMENT DE SEGONA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL, DE DATA FEBRER DE 2007, REDACTAT PER L’EQUIP REDACTOR DEL POUM.

2. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE ROSES, I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESMENTAT PLA ESPECIAL, DE DATA MARÇ DE 2007, REDACTAT PER VILANOVA ARQUITECTES SCP, PER ENCÀRREC MUNICIPAL.

3. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. EDIFICIS I BÉNS D’INTERÉS DEL MUNICIPI DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESMENTAT PLA ESPECIAL, DE DATA MARÇ DE 2007, REDACTAT PER VILANOVA ARQUITECTES SCP, PER ENCÀRREC MUNICIPAL.
L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 21 de març de 2007


Acta

Accions del document