Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/07/2009

Data:
2009/07/27 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 19 hores de DILLUNS dia 27 de juliol de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
 Ordinària del dia 29.06.2009.

2. RATIFICACIÓ DEL CONVENI EXPROPIATORI DE LA PORCIÓ DE FINCA SITUADA AL CARRER D’ESPANYA, 47, AFECTADA PER VIALITAT.

3. DISPOSAR LA PRÀCTICA DE L’ATERMENAMENT DE LA FINCA DE TITULARITAT PRIVADA, SITUADA AL NORD DE LA URBANITZACIÓ DEL MAS FUMATS, QUE LIMITA A L’EST AMB UNA FINCA MUNICIPAL.

4. APROVACIÓ DEL MANIFEST ACORDAT PELS ALCALDES DELS MUNICIPIS AFECTATS PEL PLA ESPECIAL DELS AIGUAMOLLS.

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DE ROSES (ARE) I ELS ESTATUTS PELS QUALS S’HAURÀ DE REGIR.

6. RATIFICACIÓ DE DIVERSOS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29.06.2009 I 13.07.2009 DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS I SERVEIS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE ROSES PER AL 2009.

7. NOMENAR ELS REPRESENTANTS TITULARS I SUPLENTS DE L’AJUNTAMENT DE ROSES EN LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ.

8. ASSUMIR EL PAGAMENT DE L’INCREMENT DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE D’OBRES DEL CARRER SANT SEBASTIÀ.

9. PRECS I PREGUNTES.


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 22 de juliol de 2009

Acta

Accions del document