Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/03/2011

Data:
2011/03/28 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS, dia 28 de març de 2011, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

01. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
- Sessió ordinària del 28.02.2011

02. RENUNCIA DEL SENYOR MARC DANÉS I ZURDO AL CÀRREC DE REGIDOR.

03. INFORMAR DE LES BONIFICACIONS D’ICIO I TAXES URBANÍSTIQUES DURANT L’EXERCICI 2010.

04. DONACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA, REPRESENTAT PEL SENYOR JOSEP ALIU MUNDET, REGIDOR DE CULTURA, DE DOS PROGRAMES DE FESTA MAJOR DELS ANYS 1952 (2 EXEMPLARS) I 1954 (1 EXEMPLAR), PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

05. DONACIÓ DEL SENYOR ALAIN BIROUSTE, DE LA COL·LECCIÓ DE FOTOGRAFIES DE BENET FONOLLERAS BRUNET, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

06. DONACIÓ DEL SENYOR JAUME SANTALÓ PEIX A L’AJUNTAMENT DE ROSES DE 6 CARTES MANUSCRITES RELACIONADES AMB EL COMERÇ DE FIGUERES I BARCELONA A TRAVÉS DEL PORT DE ROSES, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

07. DONACIÓ EFECTUADA PEL SENYOR JOSEP FALGARONA CANADELL I PER LA SENYORA MERCEDES JUVÉ ACERO A L’AJUNTAMENT DE ROSES, DE 111 POSTALS FOTOGRÀFIQUES DE ROSES, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

08. EXPEDIENT INICIAT PEL SENYOR PEDRO DE LA VIESCA ON MANIFESTA LA SEVA VOLUNTAT DE CEDIR A FAVOR DE L’AJUNTAMENT UNES PLACES D’APARCAMENT SITUADES AL L’AV. PORT CANIGÓ, 3, 1BX 1.

09. EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ DE LA TITULARITAT DEL REFUGI ANTIAERI DE ROSES I INCLUSIÓ D’AQUEST A L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL D’AQUESTA CORPORACIÓ.

10. EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA D’UNA PORCIÓ DE LA FINCA SITUADA A L’AV.RIERA DE LA CUANA, 31, PROPIETAT DEL SENYOR JAVIER SUBIRÀ, AFECTADA PEL PROJECTE DE ROTONDA A LA CRUÏLLA DE LA GRAN VIA I L’AV. DE LA CUANA.

11. EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER D’EN MAIRÓ, 33, AFECTADA PARCIALMENT PER SISTEMA LOCAL VIARI (PLA DE BARRIS), I EN EL QUE LA PROPIETAT, SRA.CLARA BRUNET MOLINAS, MANIFESTA EL SEU ACORD AMB EL PREU JUST PROPOSAT PER L’AJUNTAMENT.

12. EXPEDIENT RELATIU A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER SANT ISIDRE NÚM. 22 PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES JOFRE BONSOMS.

13. EXPEDIENT RELATIU A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER PALMEROLA I TRULLS, NÚM. 18, PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES JOFRE BONSOMS.

14. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE SÍLVIA AMETLLER PUJOL.

15. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

16. RATIFICAR, L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PUNT 8.2, DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2011, PER QUAL S’APROVA EL CONVENI AMB L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT): “GIRONA TERRITORI CARDIOPROTEGIT”, PER REGULAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DE DESFIBRIL·LADORS FIXES I MÒBILS ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA ADHERITS AL CATÀLEG DE SERVEIS.

17. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 23 de març 2011


Acta

PDF document icon P20110328o- PDF.pdf — PDF document, 168 KB (172461 bytes)

Accions del document