Ajuntament de Roses

Ple de l'Ajuntament Extraordinària 21/10/2011

Data:
21/10/2011 00:00
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària
Ordre del dia

E D I C T E
Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 13:30 hores del DIVENDRES, dia 21 d’octubre de 2011, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. PROPOSTA RELATIVA A LA SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE, D’INICI D’UN PROCEDIMENT DE REVISIÓ DELS VALORS CADASTRALS DEL MUNICIPI DE ROSES. (Exp. 4005/11)

2. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3829/11)

3. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 3, REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3828/11)

4. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3827/11)

5. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3826/11)

6. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3825/11)

7. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3824/11)

8. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3823/11)

9. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3822/11)

10. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3821/11)

11. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3819/11)

12. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3818/11)

13. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2012. (Exp. 3817/11)
L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 18 d’octubre de 2011

Acta
PDF document icon P20111021e- PDF.pdf — PDF document, 125 kB (128535 bytes)
Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet