Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/11/2011

Data:
2011/11/28 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores de DILLUNS, dia 28 de novembre de 2011, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Extraordinària del dia 21.10.2011
 Ordinària del dia 31.10.2011

2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE LES PLACES DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011

3. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2741/11 DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2011 PER LA QUAL S’APROVA L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PROJECTE “ÈXIT” D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSISTAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE L’INSTITUT ILLA DE RODES, EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR PER ALS CURSOS ESCOLARS 2011-2012 I 2012-2013

4. PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2011

5. EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE ROSES A BESALÚ, NÚM. 168, PROPIETAT DEL SENYOR NARCÍS PUJOL GODO

6. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER MENORCA, NÚM. 1, PROPIETAT DEL SENYOR SEBASTIÀ CORTADA MALLOL, QUALIFICADA COM A ZONA VERDA

7. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS EN ELS QUE PARTICIPA

8. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 22 de novembre de 2011

Acta

PDF document icon P20111128o- PDF.pdf — PDF document, 138 KB (141424 bytes)

Accions del document