Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/12/2011

Data:
2011/12/29 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 13.30 hores de dijous, dia 29 de desembre de 2011, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Ordinària del 28.11.2011
 Extraordinària 05.12.2011

2. PROPOSTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT DE TRAMITAR EXPEDIENTS DEL CANVI DE DOMINI EN L’ÀMBIT DEL CONVENI DEL SIGNAT DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL ENTRE LA SECRETARIA D’ESTAT D’HISENDA (DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE) I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

3. PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 (ICIO) PER A L’EXERCICI 2012 I APROVACIÓ DEFINITIVA.

4. PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 PER A L’EXERCICI 2012 I APROVACIÓ DEFINITIVA.

5. PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 PER A L’EXERCICI 2012 I APROVACIÓ DEFINITIVA.

6. PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 PER A L’EXERCICI 2012 I APROVACIÓ DEFINITIVA.

7. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2011-2012

8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I D’ACOLLIDA DE LA POBLACIÓ IMMIGRANT PER A L’ANY 2011

9. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC) PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC (e-TAULER)

10. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM DE CESSIÓ DELS ESPAIS I/O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

11. DONAR COMPTES DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS ATRIBUÏDES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I A DIVERSOS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DEL POBLE-AM PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA.

13. PRECS I PREGUNTES.


L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 22 de desembre de 2011

Acta

PDF document icon P20111229o- PDF.pdf — PDF document, 200 KB (205053 bytes)

Accions del document