Ple de l'Ajuntament Ordinària  02/05/2012

Data:
2012/05/02 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

EDICTE

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DIMECRES, dia 2 de maig de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 26.03.2012

2. DONAR COMPTES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.

3. EXPEDIENT RELATIU AL PAGAMENT DE DIVERSES OBLIGACIONS, AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012, PER ASSUMPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DELS DEUTES PENDENTS DE LIQUIDAR DE LA FUNDACIÓ ROSES HISTÒRIA I NATURA.

4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA.

5. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 443/22.02.2012, EN EL QUE ES RESOL QUE L’AJUNTAMENT DE ROSES COMPAREGUI EN NOM PROPI EN EL CORRESPONENT PROCEDIMENT PENAL I EXERCEIXI L’ACUSACIÓ PARTICULAR EN NOM DELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE ROSES AMB TIP NÚM. 1054 I 1058.

6. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES CURRICULARS ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA UNIVERSITAT DE GIRONA.

7. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTALERA I COMERCIAL DE ROSES.

9. APROVACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL D’APARCAMENT EN SUPERFÍCIE CONTROLAT PER PARQUÍMETRES EN EL MUNICIPI DE ROSES.

10. DECLARACIÓ DE LESIVITAT PER A L’INTERÈS PÚBLIC DELS ACTES ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES ATORGADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 9 DE JUNY DE 2008, 9 DE DESEMBRE DE 2008 I 23 D’OCTUBRE DE 2009, A BENALVIC SL, REPRESENTADA PER JUAN MORENO FRANCISCO, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT A LA FINCA DEL CARRER DE JOSEP PLA, 14 DE ROSES.

11. APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER PROMOURE EL PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA.

12. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE RÈGIM DE CESSIÓ DELS ESPAIS I/O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DEL POBLE-AM PER A FORMALITZAR LA INCORPORACIÓ DEL MUNICIPI DE ROSES A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA

14.- PRECS I PREGUNTES


L’alcaldessa acctal.
Montserrat Mindan Cortada

Roses, 25 d’abril de 2012

Acta

PDF document icon P20120502o-PDF.pdf — PDF document, 205 KB (209958 bytes)

Accions del document