Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/05/2012

Data:
2012/05/28 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 28 de maig de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

- Sessió extraordinària i urgent del ple del dia 27.04.2012
- Sessió ordinària del ple del dia 02.05.2012

2. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL VIGENT, AMB LA INCORPORACIÓ DE LA TAXA PER A L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA.

3. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PRIVADA A LA VIA PÚBLICA DE ROSES.

4. DONACIÓ EFECTUADA PEL SENYOR DOMÈNEC CUSÍ ROVIRA D’UN CARTELL DE LA CANDIDATURA POLÍTICA MUNICIPAL INDEPENDENTS DE ROSES, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

5. DONACIÓ EFECTUADA PEL SENYOR ROBERT DAVID DUNNING DE DOCUMENTACIÓ DIVERSA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I DE L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ DEL MAS FUMATS, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

6. DONACIÓ EFECTUADA PER LA SENYORA ANNA MALLOL ESCALÉ D’UN PLEC DE DOCUMENTACIÓ DIVERSA DEL CARTER DE ROSES, SENYOR JOAN PAGÈS ORDEIG, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL.

8. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa actal.
Montserrat Mindan i Cortada

Roses, 23 de maig de 2012

Acta

PDF document icon P20120528o-PDF.pdf — PDF document, 154 KB (158099 bytes)

Accions del document