Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/06/2012

Data:
2012/06/25 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 25 de juny de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Ordinària del 28.05.2012

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 4 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2012

4. AGRAIR ALS SENYORS PILAR REIXACH I PUJOL, BATISTA SOLER MARCÓ, MATEU CASAÑAS I CASTANYER, JAUME NOGUER I VICENS I Ma TERESA BOSCH I TRULL LES DONACIONS EFECTUADES A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE ROSES
5. ACCEPTAR LA DONACIÓ PER PART DEL SENYOR CARLES PÀRAMO I PONSETÍ, DE L'EXEMPLAR FACSÍMIL, NÚMERO 373 DE 980 NUMERATS EN XIFRES ARÀBIGUES, DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1812, A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE ROSES.
6. EXPROPIACIÓ FORÇOSA D'UNA PORCIÓ DE TERRENY DE 6,60 M2 DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ANTONI CANALS, 96, AFECTADA PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACCÉS AL CASTELL DE LA TRINITAT PER L'ESMENTAT CARRER.
7. EXPEDIENT RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011, A L’OBJECTE D’INCORPORAR-HI ELS BÉNS I DRETS NO INVENTARIATS, I REFLECTIR-HI LES SEVES VICISSITUDS.

8. APROVAR LA REALITZACIÓ DEL TRADICIONAL CORREBOUS, EN LA MODALITAT DE BOUS A LA PLAÇA, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 15 D’AGOST DE 2012, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE ROSES.

9. APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT D’ÚS I SERVEIS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ROSES.

10. APROVAR ELS DOS CONVENIS TIPUS: D’ALLOTJAMENT DE SERVIDORS AL CENTRE DE CÀLCUL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER DONAR SERVEI A TRAVÉS D’INTERNET I D’ALLOTJAMENT DE PÀGINES WEB, COMPTES DE CORREU I DOMINIS ALS SERVIDORS DE DIPUTACIÓ

11. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A DUR A TERME EL SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DURANT L’EXERCICI 2012.

12. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL D’APARCAMENT EN SUPERFÍCIE CONTROLAT PER PARQUÍMETRES AL MUNICIPI DE ROSES.

13. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTALERA I COMERCIAL DE ROSES.

14. PROPOSTA RELATIVA A L’AGRUPACIÓ I SEGREGACIÓ DE DIVERSES FINQUES SITUADES AL PARATGE ARGONISTA I RECTIFICACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA QUAL SE’N CEDEIX L’ÚS A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL PARC DE BOMBERS.

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-PM DE ROSES PER A QUE UN CARRER DE LA NOSTRA VILA PORTI EL NOM DE L’ENGINYER JOAN BAPTISTA CALVI (Caravaggio, c. 1525- Perpinyà, 1565) DISSENYADOR DE LA CIUTADELLA DE ROSES.

16. PRECS I PREGUNTES


L’alcaldessa acctal.
Montserrat Mindan i Cortada

Roses, 19 de juny de 2012

Acta

PDF document icon P20120625o-PDF.pdf — PDF document, 239 KB (244968 bytes)

Accions del document