Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/08/2012

Data:
2012/08/27 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 27 d’agost de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió ordinària del ple del 30.07.2012

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. APROVACIÓ DE LES ESMENES ALS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE ROSES EN RELACIÓ ALS MANUALS CAMCAT, NEUCAT I SISMICAT APROVATS PEL PLE DE DATA 29 D’AGOST DE 2011.

4. DONAR COMPTES AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ EN LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES PELS CARRERS DE CANIGÓ, DE JAUME ROIG, DEL PUIG SAQUERA, DE LA CARAVEL·LA LA PINTA I DE LA CARAVEL·LA LA SANTA MARIA, D’ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA POLICIA LOCAL DE ROSES DE DATA 24 DE MAIG DE 2012.

5. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2012, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE TEMPORADA DEL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES PER ALS ANYS 2012 A 2016.

6. APROVACIÓ DELS PREUS DELS SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE VIGENT AMB LA SOCIETAT D'ECONOMIA MIXTA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE ROSES SL (ROSESNET) PER A L'ANY 2012 I AUTORITZACIÓ D'INVERSIONS EN EQUIPS PER AL 2012.

7. DONAR COMPTES AL PLE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 13 DE JULIOL DE 2012 RELATIU A LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL AL CARRER DOCTOR PI I SUNYER, 13 PER ALS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT”

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PRIVADA A LA VIA PÚBLICA DE ROSES.

9. PRECS I PREGUNTES


L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 21 d’agost de 2012

Acta

PDF document icon P20120827o-PDF.pdf — PDF document, 177 KB (181510 bytes)

Accions del document