Ple de l'Ajuntament Extraordinària  02/11/2012

Data:
2012/11/02 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 13:00 hores del DIVENDRES, dia 2 de novembre de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2013.

2. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚM. 3, DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2013.

3. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2013.

4. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2013.

5. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A L’EXERCICI 2013.

6. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2013.

7. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2013.

8. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2013.

9. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM PER A L’EXERCICI 2013.

10. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2013.

11. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A L’EXERCICI 2013.

12. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2013.


L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 26 d’octubre de 2012

Acta

PDF document icon P20121102e-PDF.pdf — PDF document, 133 KB (136911 bytes)

Accions del document