Ple de l'Ajuntament Ordinària  03/12/2012

Data:
2012/12/03 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 03 de desembre de 2012 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 sessió ordinària del dia. 29.10.2012
 sessió extraord. del dia 29.10.2012
 sessió extraord. del dia 02.11.2012

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA CESSIÓ A PRECARI DE L’ÚS D’UN REMOLC PER A TRANSPORTAR ELS GEGANTS DE ROSES, A FAVOR DE LA COLLA GEGANTERA DE ROSES.

3. DISPOSAR LA PRÀCTICA DE L’ATERMENAMENT DEL LÍMIT OEST DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA A LA CTRA. AL MAS OLIVA, 39.

4. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER A L’ANY 2012
5. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2605/30.10.12 PER LA QUAL S’APROVA L’ANNEX (A862-02004-012-12) CORRESPONENT AL CONVENI MARC, DE DATA 5 DE FEBRER DE 2010 I CODI C863-02004-003-10, QUÈ INCLOU LA REALITZACIÓ DE QUATRE CURSOS DE CATALÀ DEL NIVELL BÀSIC: DOS DEL NIVELL BÀSIC 1 (B1), UN DEL BÀSIC 2 (B2) I UN DEL BÀSIC 3 (B3), PER A NO CATALANOPARLANTS, QUE ES DUEN A TERME A PARTIR DEL 5/6 DE NOVEMBRE DE 2012

6. DONACIÓ EFECTUADA PELS SENYORS IVO, ALFONS I BALDIRI LLORENS BASSOLS DEL FONS DE LA FAMÍLIA LLORENS, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL

7. DONACIÓ EFECTUADA PER LA SENYORA MERCEDES JUVÉ ACERO, DELS FONS DE JOSEP FALGARONA I MERCEDES JUVÉ, I D’ENRIC SANS SALELLAS, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL

8. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE LA TREBALLADORA MUNICIPAL STÉPHANIE MARIOLI.

9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES, LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I L’ESTUDIANT PAULINA CALVO CABANAS, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES A L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

10. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 42 DEL CONVENI ÚNIC/PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER ALS EXERCICIS 2009-2012 RELATIU A LA CONCESSIÓ DE BESTRETES.

11. APROVAR EL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS EN EL MUNICIPI DE ROSES.

12. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE VA TENIR LLOC EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2012, EN QUÈ S’ACORDÀ ACCEPTAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DE L'EMBARCACIÓ D'ARROSSEGAMENT ANOMENADA GLORIA MAR DOS, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

13. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANUALITAT 2012, PER A L’OBRA TITULADA “SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER DE LA PUNTA FALCONERA”.

14. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2012 EN EL QUAL L’EQUIP DE GOVERN ACORDA DENUNCIAR EL CONVENI ÚNIC/PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER ALS EXERCICIS 2009-2012.

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-PM DE ROSES EN CONTRA DELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS.

16. PRECS I PREGUNTES.

L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 27 de novembre de 2012

Acta

PDF document icon P20121203o-PDF.pdf — PDF document, 195 KB (200695 bytes)

Accions del document