Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/02/2013

Data:
2013/02/25 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 25 de febrer de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent
ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Sessió extraordinària 28.12.2012
 Sessió ordinària 28.12.2012
 Sessió ordinària 28.01.2013

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE LA DESPESA CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE LES PLACES DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012

4. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2714/12.11.2012, DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2012, PER LA QUAL ES VA APROVAR LA SEGONA MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EN DATA 31 DE MAIG DE 2010 ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL PER A LA RESTAURACIÓ DE LA CIUTADELLA AL SECTOR DEL BALUARD DE SANT ANDREU, EN APLICACIÓ DE L’1% CULTURAL.

5. APROVAR LA REALITZACIÓ DEL TRADICIONAL CORREBOUS, EN LA MODALITAT DE BOUS A LA PLAÇA, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 15 D’AGOST DE 2013, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE ROSES.

6. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 25.01.2013, DE DONAR L’ASSABENTAT DE LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, LA CONCESSIÓ DE PRÒRROGA I L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC ANTIC DE ROSES.

7. MOCIÓ CONTRA LA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBUTS EN L’ENTORN DEL CAP DE CREUS I LA COSTA BRAVA.

8. PRECS I PREGUNTES


L’alcaldessa acctal.
Montserrat Mindan i Cortada

Roses, 20 de febrer de 2013

Acta

PDF document icon P20130225o-PDF.pdf — PDF document, 126 KB (129470 bytes)

Accions del document