Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/07/2012

Data:
2012/07/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores de DILLUNS, dia 30 de juliol de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Ordinària del 25.06.2012

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.

4. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA.

5. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS, INFORMES SECTORIALS I ACORD DE SUSPENSIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SUD13 MAS D’EN PUIG/BOSCÀ-FUMATS DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES”, D’INICIATIVA PRIVADA

6. APROVACIÓ INICIAL DE LES “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORA ESTÈTICA DE L’ASPECTE EXTERIOR DELS IMMOBLES DEL CASC ANTIC I DEL NUCLI DE LA VILA DE ROSES”

7. APORTACIÓ DIRECTA EN PROPIETAT A L’ENTITAT MUNICIPAL PORT DE ROSES, SA D’UNA EMBARCACIÓ TRADICIONAL “LLAGUT CATALÀ” I 10 REMS DE CARBONI LLEUGER RÍGID, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES

8. PROPOSAR A LA CONSELLERIA D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE FIXI, COM A DIES DE FESTA LOCAL A ROSES PER A L’ANY 2013, ELS DIES 8 I 11 DE FEBRER

9. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A L’UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE SEU I TAULER ELECTRÒNICS

10. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚM. 3, DELS PREUS PÚBLICS I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2012.

11. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 25 de juliol de 2012

Acta

PDF document icon P20120730o-PDF.pdf — PDF document, 337 KB (345360 bytes)

Accions del document