Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/03/2012

Data:
2012/03/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 26 de març de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
- Sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2012

2. DONAR COMPTES AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 1 DE MARÇ DE 2012, PER LA QUAL S’APROVA FIXAR EL VALOR CORRESPONENT A LA MITJANA DELS VALORS CADASTRALS PER A BÉNS IMMOBLES URBANS D’ÚS RESIDENCIAL I DETERMINAR ELS TIPUS DE GRAVAMEN PER A L’EXERCICI 2012.

3. DONAR COMPTES AL PLE DE LES BONIFICACIONS REALITZADES DURANT L’EXERCICI 2011 EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, PER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, CULTURALS, HISTÒRICO-ARTÍSTIQUES I DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ.

4. DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 533/05.03.12, DE DATA 21 DE FEBRER DE 2012, EN RELACIÓ A L'AMPLIACIÓ DE LES DELEGACIONS A LA 1ª TINENT D'ALCALDE.

5. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA CESSIÓ ANTICIPADA DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BESALÚ A ROSES NÚM. 99, AIXÍ COM LA RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE L'ACTA DE CESSIÓ SIGNADA EN DATA 24.01.12

6. ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT, EL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA I LA CAMBRA DE COMERÇ DE PALAMÓS, L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS PER A LA PROMOCIÓ COMERCIAL CONJUNTA DELS PORTS DE ROSES I PALAMÓS COM A PORTS I DESTINACIÓ DE CREUERS EN LA CONCA MEDITERRÀNIA.

7. APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI RELATIU A LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE LA FINCA PROPIETAT DE LA SUF AMB LA CONTRAPRESTACIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT CULTURAL

8. ACTUACIONS ARRAN DE LA PUBLICACIÓ DEL RDL/2012, DE 24 DE FEBRER PEL QUAL ES DETERMINEN OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS

9. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa acctal.
Montserrat Mindan Cortada

Roses, 20 de març de 2012

Acta

PDF document icon P20120326o-PDF.pdf — PDF document, 179 KB (184176 bytes)

Accions del document