Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/12/2012

Data:
2012/12/28 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DIVENDRES dia 28 de desembre de 2012, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Ordinària del dia 03.12.2012

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR PER ASSABENTATS ELS ACORDS DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ DE DATA 16 D’OCTUBRE DE 2012 I ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU REGULADOR DEL TRASPÀS AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ DELS SERVEIS SOCIALS GESTIONATS PEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I L’AJUNTAMENT DE ROSES; AMB EFECTES ADMINISTRATIUS I ECONÒMICS A LA DATA D’1 DE DESEMBRE DE 2012

4. DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES EN EL CAPÍTOL I DE L’ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2012”

5. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 05.12.2012, REFERENT A LA MODIFICACIÓ DEL “PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN UNA ÀREA URBANA D’ATENCIÓ ESPECIAL AL MUNICIPI DE ROSES, ANOMENAT CASC ANTIC” (DEL PROGRAMA DE MILLORA DE BARRIS).

6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CASC ANTIC DELS CARRERS DE SANT ISIDRE, SANT PERE ALT, SANT PERE BAIX I JOAN BADOSA, ENTRE ELS ÀMBITS DEL PLA DE BARRIS I EL FRONT DE MAR DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

7. APROVAR INICIALMENT LA NOVA IMATGE CORPORATIVA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES

8. REBUTJAR EL FULL D'APREUAMENT PRESENTAT PELS PROPIETARIS DE LA FINCA SITUADA AL CARRER LA LLOTJA, 16-20, SUBJECTA A L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ NÚM. 2161/2011.

9. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 18 de desembre de 2012

Acta

PDF document icon P20121228o-PDF.pdf — PDF document, 154 KB (158333 bytes)

Accions del document