Ple de l'Ajuntament Extraordinària  15/02/2006

Data:
2006/02/15 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 10 hores del dimecres dia 15 de febrer de 2006, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA:

1. RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI D’ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD DE LA FINCA SITUADA A L’AV, DE RHODE NÚM. 27, AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL PLA ESPECIAL LA CIUTADELLA.

2. ACCEPTAR LES AJUDES INCLOSES EN EL PROGRAMA GENERAL (PG) ANY 2006 PER AL FINANÇAMENT DE L’OBRA TITULADA REURBANITZACIÓ DELS CARRERS MARIÀ BENLLIURE, LLUÍS MILLET, DOCTOR FERRAN, DOCTOR ARRUGA, DOCTOR BARRAQUER I DOCTOR FLEMING

3. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM.3382/16.09.05, EN LA QUAL S’ACORDAVA LA DELEGACIÓ DE LA SIGNATURA EN DIVERSOS ACTES I RESOLUCIONS DE L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES A FAVOR DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA MATEIXA CORPORACIÓ.

4. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN.

6. INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DEL DRET DE REVERSIÓ AFECTAT PER LA LLEI 4/1998, DE 12 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DEL CAP DE CREUS, I RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI D’ADQUISICIÓ PER MUTU ACORD DEL DRET DE REVERSIÓ SOBRE LA FINCA REGISTRAL 140 SITUADA A PUNTA FALCONERA.

Acta

Accions del document