Junta de Govern Ordinària  14/11/2014

Data:
2014/11/14 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Junta de Govern
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 2.- OBRES MENORS

 2.1.- COMUNICACIONS PRÈVIES PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES EN FINQUES PRIVADES

 2.2.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER ENDERROCAR LA RAMPA D’ACCÉS D’EMBARCACIONS I REPARAR EL MUR QUE DÓNA A CANAL, A LA FINCA DEL CARRER DEL CAP LLARG, 25-D, DE ROSES

 2.3.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UNA PISCINA, A LA FINCA DEL CARRER D’ANTONI CANALS, 54, DE ROSES

 3.- DENEGACIONS

 3.1.- DENEGAR LA LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL·LAR UN RÈTOL, A LA FINCA DEL CARRER DE LLUIS COMPANYS, 26, BAIX 2, DE ROSES

 4.- ALTRES ACORDS

 4.1.- DECLARAR LA INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ DE LA FINCA DEL CARRER DEL BAGES, 14, DE ROSES

 6.- ACORDS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

 6.1.- DONAR L’ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, DE 31.07.2014, D’INICIAR EL PROCEDIMENT DE FORMULACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC AEROPORTUARI DE L’AERÒDROM D’EMPURIABRAVA, QUE AFECTA ALS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, ROSES, PERALADA I PALAU-SAVERDERA DE L’ALT EMPORDÀ

 6.2.- PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN UNA ÀREA URBANA D'ATENCIÓ ESPECIAL AL MUNICIPI DE ROSES, ANOMENAT CASC ANTIC

 8.- PROPOSTES REGIDORS

 8.1.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA SALA D'ASSAIG DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ SARDANISTA “LA ROTLLANA” DE ROSES, PER DUR A TERME CURSETS I ASSAJOS DE SARDANES, DURANT EL PERÍODE COMPRÉS ENTRE EL DIA 17 D'OCTUBRE DE 2014 I EL 27 DE MARÇ DE 2015, CADA DIVENDRES DE 19:00 A 20:30 HORES

 8.2.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE L’AUDITORI DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES, A FAVOR DEL CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ, PER DUR A TERME LA REALITZACIÓ D’UNA REPRESENTACIÓ TEATRAL, ELS DIES 1, 2, 3 I 4 DE JUNY DE 2015

 8.3.- ESMENAR LES BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÉS, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE TRES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL (GRUP C2) I ESTABLIR UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

 8.4.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DE L’OBRA “SOTERRAMENT DE L’ILLA DE CONTENIDORS CS-28 I ORDENACIÓ DE L’ENTORN AL CARRER DE COMA PEDROSA AMB L’AVINGUDA DE RHODE DE ROSES”

 8.5.- SOL·LICITAR L’ACTUALITZACIÓ DE LES DADES ECONÒMIQUES DE L’ACTUACIÓ NÚM. 2012/77, TITULADA “REURBANITZACIÓ DE LA CARRETERA DEL MAS OLIVA, 2A FASE: ROTONDA”, INCLOSA EN EL PUOSC, ANY 2012

 8.6.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2757/30.09.14, DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2014, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓ DEL “SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES”

 8.7.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE “MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE CASA CAMBÓ I ANNEX”

 8.8.- SOL·LICITAR EL MANTENIMENT DE LA QUANTITAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL PUOSC PER A L'ACTUACIÓ DE “SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DEL CARRER DE LA PUNTA FALCONERA DE ROSES”

 8.9.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB TRAMITACIÓ DE LICITACIÓ ANTICIPADA, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL “SERVEI DELS TREBALLS FORESTALS PER ASSEGURAR UNA FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS”

 8.10.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE NETEJA DE L'ESCOLA PÚBLICA NARCÍS MONTURIOL”

 8.11.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE NETEJA DE L'ESCOLA PÚBLICA MONTSERRAT VAYREDA”

 8.12.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE L’OBRA “ENDERROC DE DETERMINATS EDIFICIS DEL PAISATGE NATURAL DE PUNTA FALCONERA”

 8.13.- TRAMITAR LA LLICÈNCIA D’OBRES PER L’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT A LA URBANITZACIÓ DE SANTA MARGARIDA DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES PER REPSOL BUTANO SA

 8.14.- ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DE 60.000€, EN CONCEPTE DE DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA D’ESDEVENIMENTS NÀUTICS PER AL 2014

 8.15.- AUTORITZAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LES SALES GRAN I PETITA DEL SEGON PIS DEL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES A FAVOR DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE ROSES, PER DUR A TERME LA PRESENTACIÓ D'UN ESTUDI PESQUER A NIVELL PROVINCIAL, EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2014, DE LES 9 A LES 13 HORES

 8.16.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL “SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS”

 PUNT INFORMATIU

Acta

PDF document icon 141114 O.pdf — PDF document, 70 KB (72148 bytes)

Accions del document