Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/05/2014

Data:
2014/05/26 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 26 de maig de 2014, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió extraordinària del ple del dia 28.04.2014
 Sessió ordinària del ple del dia 28.04.2014

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JORGE FERNÁNDEZ JAIMEZ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM

3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

4. APROVAR EL CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ D'ESDEVENIMENTS GIRONA PEL QUAL L'AJUNTAMENT DE ROSES S'INCORPORA COM A MEMBRE AL CBGCB (COSTA BRAVA GIRONA CONVENTION BUREAU) AMB LA FINALITAT DE PROMOCIONAR I DIFONDRE L'OFERTA CONGRESSUAL, LÚDICO-TURÍSTICA D'ESPAIS SINGULARS I DE CENTRES CONGRESSUALS DEL MUNICIPI DE ROSES.

5. RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE MARÇ DE 2014, EN EL QUAL S’ACORDA MANIFESTAR LA VOLUNTAT DE L’AJUNTAMENT DE PRORROGAR L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DESTINAT A ENS LOCALS DE CATALUNYA APROVAT PEL CONSORCI CATALÀ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) AMB ENDESA ENERGIA SAU.

6. INFORMAR FAVORABLEMENT LA PROPOSTA DE TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE ROSES, QUE AFECTA AL TRAM DE VIALITAT SECUNDÀRIA, ENTRE ELS CARRERS DE JOAN MARGARIT I JERONI PAU DE ROSES, D’INICIATIVA PRIVADA.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PP, PSC I GDP A PETICIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE POLICIA LOCAL DE CCOO QUE PRESENTA AL PLE RELATIVA A L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.

8. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PP, PSC I GDP A PETICIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE POLICIA LOCAL DE CCOO QUE PRESENTA AL PLE RELATIVA A LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL (C1) DELS AGENTS I CAPORALS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.

9. DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.

10. APROVAR LA REALITZACIÓ DEL TRADICIONAL CORREBOUS, EN LA MODALITAT DE BOUS A LA PLAÇA, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 15 D’AGOST DE 2014, EN ELS TERRENYS QUE OCUPAVA L’ANTIC CÀMPING (CTRA. A L’ESTACIÓ DE VILAJUÏGA, 10-18) AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE ROSES.

11. APROVAR DEFINITIVAMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER DEFINIR LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ I USOS A LA ZONA D’EQUIPAMENTS ESCOLARS – MONTSERRAT VAYREDA”, A L’ÀMBIT DE LA RONDA DE DALT I RONDA VIAL NORD DE ROSES, DE DATA MAIG DE 2014, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

12. PRECS I PREGUNTES

Roses, 20 de maig de 2014

Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa presidenta

Acta

PDF document icon P20140526o-PDF.pdf — PDF document, 223 KB (229314 bytes)

Accions del document