Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/09/2014

Data:
2014/09/29 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 29 de setembre de 2014, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA


1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
- Ordinària del dia 25.08.2014

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO: 2384/08-08-2014 EN RELACIÓ A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA I REGULACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE “GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM” A FAVOR DE SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU.

5. RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVEN LOCAL DEL DIA 12.09.2014 PEL QUAL S’INFORMA FAVORABLEMENT L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES DECLARA D’INTERÈS PÚBLIC I S’APROVA EL PROJECTE ELBULLI1846, TRAMITAT PEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

6. APROVAR LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER ALMIRALL FEDERICO GRAVINA, 101 I ACCEPTAR EL MUTU ACORD EN LA DETERMINACIÓ DEL PREU JUST PROPOSAT PER L'AJUNTAMENT

7. PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 23 de setembre de 2013

Acta

PDF document icon P20140929o-PDF.pdf — PDF document, 323 KB (331711 bytes)

Accions del document