Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/10/2014

Data:
2014/10/27 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Per la present, us convoco a la sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple que tindrà lloc el proper dilluns, dia 27 d’octubre de 2014, a la sala de sessions de la Casa Mallol, a les 20:00 hores.

Us n’assabento per tal que comparegueu a l’esmentada sessió, o en cas que no pugueu assistir-hi, ho justifiqueu amb la deguda antel.lació davant l’Alcaldia-Presidència.

De conformitat amb el que estableixen els articles 46.2.b. de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; els articles 22 a 26 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, li manifesto que la informació sobre els temes que figuren a l’ordre del dia resten a la seva disposició des d’aquest moment a la Secretaria General de L’ajuntament.

ORDRE DEL DIA

01.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Sessió extraordinària del dia 22.09.2014
 Sessió ordinària del dia 29.09.2014

02.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

03.- CANVI I NOMENAMENT D'UN NOU PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

04.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.4 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2014

05.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI.

06.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB LA SOCIETAT ROSESNET, CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ DEL COST DE MANTENIMENT DE SET NOVES ÀREES DE JOC INFANTIL EXISTENTS EN EL MUNICIPI DE ROSES

07.- SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ROSES DEL CONSORCI “CAP DE CREUS-ALBERES”.
08.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI.

09.- PRECS I PREGUNTES.

 


L'alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 22 d’octubre de 2014

Acta

PDF document icon P20141027o-PDF.pdf — PDF document, 258 KB (264625 bytes)

Accions del document