Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/08/2016

Data:
2016/08/29 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Enllaç del Ple a Empordà Tv...

Enllaç dels Precs i preguntes a Empordà Tv...

Enllaç de les mocions a Empordà Tv...

EDICTE

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper DILLUNS, dia 29 D’AGOST de 2016, a les 20.00 h, a la sala de sessions dela Casa Mallol, amb el següent:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:

-        Sessió ordinària del dia 25.07.2016

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.

3. APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE I EL REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

4. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE “GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM”

5. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD DE DENEGACIÓ DE RESTABLIMENT DE L’EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE  DE “GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM”.

6. APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULAMENT DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) EN EL MUNICIPI DE ROSES.

7. MANIFESTAR LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DESTINAT A ENS LOCALS DE CATALUNYA APROVAT PEL CONSORCI CATALÀ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) AMB ENDESA ENERGIA SAU.

8. AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT PERA L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DEL TREBALLADOR MUNICIPAL ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ.

9. AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT PERA L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DEL TREBALLADOR MUNICIPAL JUAN MANUEL PÉREZ CANTOS.

10. APROVAR LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE L’ANY 2016.

11. DONAR COMPTES DEL PLA ANUAL DE CONTROL POSTERIOR, CONTROL FINANCER I AUDITORIA DURANT L’EXERCICI 2016 DE L’AJUNTAMENT DE ROSES I DE LES SEVES SOCIETATS DEPENDENTS.

12. DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL ACCIDENTAL EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016.

13. APROVAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT, EL QUAL MARCA LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT QUE SEGUIRÀ L'AJUNTAMENT DE ROSES DURANT ELS ANYS 2016-2019.

14. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I LA RESTA DE GRUPS QUE HO DESITGIN PER ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA. 

15. PRECS I PREGUNTES

Acta

PDF document icon Acta 29.08.16.pdf — PDF document, 929 KB (952128 bytes)

Accions del document