Ple de l'Ajuntament Ordinària  02/03/2015

Data:
2015/03/02 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 2 de març de 2015, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
- Ordinària del dia 22.12.2014
- Ordinària del dia 26.01.2015

2. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA

3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2014, EN EL QUAL S’ACORDA APROVAR EL CONVENI MARC PER A L’APLICACIÓ DE LES TARIFES D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA PER A L’ANY 2015 I SUCCESSIUS, ENTRE EL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

4. COMUNICAR AL PLE MUNICIPAL EL NÚMERO DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL EXISTENTS A LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

5. DONAR L’ASSABENTAT DE LES RESOLUCIONS, DE 4.12.2014, TRAMESES PER L’OFICINA DE GESTIÓ DEL PROGRAMA DE BARRIS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I DE PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC ANTIC DE ROSES

6. APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ PLANTA ALTELL DE LA LLAR D’INFANTS “EL CAVALLET DE MAR” DE ROSES, AL CARRER DELS PESCADORS, 56, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

7. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.1 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2015

8. APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DE LA COSTA BRAVA I L'AJUNTAMENT DE ROSES, MITJANÇANT EL CLUB DE MÀRQUETING DE CULTURA I IDENTITAT, PER REALÇAR EL PATRIMONI CULTURAL DEL MUNICIPI I LES SEVES POSSIBILITATS TURÍSTIQUES.

9. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU.....DE SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

10. PRECS I PREGUNTES

Roses, 25 de febrer de 2015

Acta

PDF document icon Acta 02.03.15.pdf — PDF document, 6.59 MB (6913226 bytes)

Accions del document