Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/06/2014

Data:
2014/06/30 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 30 de juny de 2014 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió ordinària del dia 26.05.2014

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. INFORMAR QUE EL REGIDOR JORDI FERNANDEZ JAIMEZ ABANDONA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM I PASSA A LA SITUACIÓ DE REGIDOR NO ADSCRIT.

4. FIXAR EL DIES 13 I 16 DE FEBRER DE 2015 COM A DIES DE FESTA LOCAL A ROSES.

5. ESTIMAR LA PETICIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ I ACORDAR L'ABONAMENT AL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012.

6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PLA ESPECIAL DE COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANES DE LES FINQUES QUALIFICADES COM A EQUIPAMENT A LA RAMBLA GINJOLERS (SUF), D’INICIATIVA MUNICIPAL.

7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA TERCERA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES, LA CONFRARIA DE PESCADORS DE ROSES I CAIXABANK SA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA DE ROSES.

8. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI.

9. APROVACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ D’UN NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DEL POBLE-AM, PEL DRET A DECIDIR, EL REFERÈNDUM DEL 9N I LA REPÚBLICA CATALANA

11. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 23 de juny de 2014

Acta

PDF document icon P20140630o-PDF.pdf — PDF document, 236 KB (242195 bytes)

Accions del document