Ple de l'Ajuntament Ordinària  24/11/2014

Data:
2014/11/24 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 24 de novembre de 2014, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
1. Sessió ordinària del ple del dia 27 d’octubre de 2014.

02.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA MA. PILAR PIÑEIRO MARTINEZ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM) AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR FRANCISCO MARTINEZ PEREZ.

03.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

04.- DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3093/05.11.2014, EN QUÈ ES RESOLGUÉ PRENDRE CONEIXEMENT DE L’ABANDONAMENT DEL SENYOR DAVID BELTRAN BLANCO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

05.- MODIFICAR L’HORARI DE CELEBRACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DEL PLE.

06.- DONAR COMPTES AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MPAL. EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

07.- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE DE CUNETA REVESTIDA A LA CARRETERA DE MONTJOI, TRAM DE LA TORRE DEL SASTRE FINS A LA RIERA DE MONTJOI”, REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS, DE DATA AGOST DE 2014. GI14003OT.

08.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER A L’ANY 2014.

09.- DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 1955/07.07.14, EN RELACIÓ AMB LA DONADA DE BAIXA D'OFICI DE VÀRIES ASSOCIACIONS VEÏNALS

10.- ACLARIR EL REDACTAT DELS ACORDS PLENARIS DE 09.09.1999 I 25.06.2012, EN RELACIÓ A LA CESSIÓ, A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LA FINCA SITUADA AL PARATGE ARGONISTA DE ROSES ON ACTUALMENT HI HA INSTAL·LAT EL PARC DE BOMBERS.

11.- ACORDAR LA PRÀCTICA DE L'ATERMENAMENT DE LA FINCA MUNICIPAL SITUADA A LA PUJADA AL PUIG ROM NÚM. 112 (PC 5576034).

12.- DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA TURÍSTICA DE LA COSTA BRAVA.

13.- DONAR SUPORT AL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2014.

14.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DOCUMENT ANOMENAT “PLA ESPECIAL DE CONCRECIÓ VOLUMÈTRICA A LA ZONA D’EQUIPAMENT ADMINISTRATIU DEL CARRER DE TARRAGONA CANTONADA AMB EL CARRER DE L’ESCORXADOR - POLICIA LOCAL” DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL

15.- PRECS I PREGUNTES.


L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 19 de novembre de 2014

Acta

PDF document icon P20141124o-PDF.pdf — PDF document, 306 KB (313371 bytes)

Accions del document