Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/11/2013

Data:
2013/11/25 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores de DILLUNS, dia 25 de novembre de 2013, a les 20:00 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA


1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
- Sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2013
- Sessió ordinària del dia 28 d’octubre de 2013

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE LA DESPESA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

4. RENOVAR L'ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I L'ENTITAT ECOEMBALAJES ESPAÑA SA (ECOEMBES) PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DELS RESIDUS D'ENVASOS DE PLÀSTIC I DE CARTRÓ QUE ES GENEREN A ROSES

5. RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 D’ABRIL DE 2013, EN EL QUAL S’ACORDA MANIFESTAR LA VOLUNTAT DE L’AJUNTAMENT D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DESTINAT A ENS LOCALS DE CATALUNYA, PROMOGUT PEL CONSORCI CATALÀ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM)

6. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM.1585/14.06.13 DE DATA 10 DE JUNY DE 2013, EN EL QUAL S’APROVA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I EL CONSORCI LOCALRET, PER LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE COMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES)

7. DONAR COMPTES DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE FIGUERES RELATIU AL JUDICI DE FALTES 349/2013

8. RATIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC REGULADOR DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN

9. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2833/13 PER LA QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES, CÁRITAS DIOCESANA DE GIRONA I CREU ROJA DE ROSES PER A LA CREACIÓ DEL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE ROSES

10. APROVACIÓ INICIAL DE LA DESAFECTACIÓ D’UNA PORCIÓ DE FINCA DEL BÉ IMMOBLE ANOMENAT “ZONA ESPORTIVA (LA VINYASSA)”, PER A LA SEVA POSTERIOR CESSIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCOLAR ANOMENAT ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA-PM (PSC-PM) SOBRE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

12. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 20 de novembre de 2013

Acta

PDF document icon P20131125o-PDF.pdf — PDF document, 177 KB (181653 bytes)

Accions del document