Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/08/2014

Data:
2014/08/25 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 25 d’agost de 2014, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió ordinària del ple del dia 28.07.2014

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER PER A LA REGULARITZACIÓ DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013.

4. DONAR COMPTES AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MPAL. EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2014.

5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ COMERCIAL CONJUNTA DELS PORTS DE ROSES, PALAMÓS I LA COSTA BRAVA SUBSCRIT EL 29/05/2014 ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I ALTRES ENTITATS.

6. MODIFICACIÓ DEL DIA I HORA SETMANALS ESTABLERTS PER A LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

7. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2102/17.07.2014 PER LA QUAL ES VA APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL A CEL OBERT ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I ALTRES ENTITATS.

8. RATIFICAR EL PUNT 2 DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2481/27.09.13 MITJANÇANT LA QUAL ES VA APROVAR L’ADHESIÓ A L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PROMOGUT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

9. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANY 2012, PER A L’ACTUACIÓ TITULADA “REURBANITZACIÓ DE LA CARRETERA DEL MAS OLIVA, 2ª. FASE: ROTONDA”

10. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 20 d’agost de 2014

Acta

PDF document icon P20140825o-PDF.pdf — PDF document, 243 KB (248948 bytes)

Accions del document