Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/03/2015

Data:
2015/03/30 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

EDICTE


Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 h del DILLUNS dia 30 de març de 2015, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
Ordinària del dia 2 de març de 2015.

2. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA.

3. DONAR COMPTES AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MPAL. EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014.

4. DONAR COMPTES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014.

5. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET PER TAL D’ADAPTAR-LOS A LA LLEI 27/2013, DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (LRSAL)

6. RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2014, A L'OBJECTE D'INCORPORAR-HI ELS BÉNS I DRETS NO INVENTARIS, EXCLOENT-HI D'ALTRES I REFLECTIR-HI LES SEVES VICISSITUDS.

7. RECTIFICAR EL REDACTAT DE L'ACORD PLENARI DE 30.07.2012, EN RELACIÓ A LA CESSIÓ, A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LA FINCA SITUADA AL PARATGE ARGONISTA DE ROSES ON ACTUALMENT HI HA INSTAL·LAT EL PARC DE BOMBERS

8. RATIFICAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), APROVADA PER LA SEVA ASSEMBLEA GENERAL EN SESSIÓ DE 25 DE NOVEMBRE DE 2014.

9. APROVAR EL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DE ROSES (PAES)...

10. INICIAR EL PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTALERA I COMERCIAL DE ROSES I LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL EN L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TERRASSES COBERTES I TERRASSES EN LA CALÇADA, RELATIVES A L’ACTIVITAT HOSTALERA, PER UN PERÍODE DE 3 MESOS.

11. CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE PERMANÈNCIA EN EL SERVEI DE SEGONA CATEGORIA (25 ANYS DE SERVEI) ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL FRANCISCO JAVIER RANGEL PIEDRA I JUAN RAMÓN LECHUGA CASTILLO.

12. APROVAR DE LA REALITZACIÓ DEL TRADICIONAL CORREBOUS, EN LA MODALITAT DE BOUS A LA PLAÇA, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 15 D’AGOST DE 2015, EN ELS TERRENYS QUE OCUPAVA L’ANTIC CÀMPING BAHÍA, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE ROSES.

13. PRECS I PREGUNTES.

Acta

PDF document icon Acta 30.03.15 O.pdf — PDF document, 12.02 MB (12605825 bytes)

Accions del document