Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/03/2014

Data:
2014/03/31 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 31 de març de 2014 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següentORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Sessió ordinària del ple del dia 24.02.2014
 Sessió extraordinària del ple del dia 04.03.2014

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE LA DESPESA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013.

4. DONAR COMPTES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013 I APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER PER A LA REGULARITZACIÓ DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013.

5. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI TERRA DE PAS QUE PASSARÀ A DENOMINAR-SE CAP DE CREUS-ALBERES.

6. MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL APROVADES PER A L’ANY 2014.

7. APROVAR EL PLA ECONÒMIC FINANCER REGULAT A L’ARTICLE 21.2.C DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2014, QUE INCLOU LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER FER FRONT A L’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBICA D’OCUPACIÓ AMB EL 100% DE LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, I QUE COMPRÈN UNA PLAÇA DE SERGENT, UNA DE CAPORAL I QUATRE D’AGENT.

8. VERIFICAR EL DOCUMENT ANOMENAT "TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE SERVEI A LA CRUÏLLA DE LES CARRETERES GI-610 I GI-614 AL TERME MUNICIPAL DE ROSES”, REDACTAT EL MES DE FEBRER DE 2014 PER L’ARQUITECTE FRANCESC X. VENTURA I TEIXIDOR DE L’EMPRESA VEVEÈMA, SL, D’INICIATIVA PRIVADA.

9. APROVAR PROVISIONALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE PATRIMONI, EDIFICIS I BÉNS D’INTERÈS DEL MUNICIPI DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

10. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 234/04.02.14 DE 3 DE FEBRER DE 2014 PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CAP NORFEU PER A L’ÚS SOCIAL D’ESPAIS DEL CENTRE EDUCATIU

11. MOCIÒ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM (GDP-AM) DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES, “SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”
12. INFORMAR AL PLE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR MUNICIPAL DEL SENYOR FRANCISCO MARTINEZ PEREZ I CONSTATAR L’EXISTÈNCIA D’UNA VACANT EN LA COMPOSICIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

13. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 25 de març de 2014

Acta

PDF document icon P20140331o-PDF.pdf — PDF document, 186 KB (190947 bytes)

Accions del document