Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/04/2014

Data:
2014/04/28 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 28 d’abril de 2014, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 Sessió ordinària del dia 31.03.2014

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES DE L’ABANDONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM) DEL SENYOR CARLES FERRER CASADEMONT, SENYORA FRANCISCA GUIJARRO MUÑOZ I SENYORA FRANCISCA MARTIN MENDOZA I DE LA INTEGRACIÓ A LA CORPORACIÓ COM A REGIDORS NO ADSCRITS.

4. EXPEDIENT RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013, A L’OBJECTE D’INCORPORAR-HI ELS BÉNS I DRETS NO INVENTARIATS, I REFLECTIR-HI LES SEVES VICISSITUDS.

5. INFORMAR EL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 967/10.04.2014, DE DATA 8 D'ABRIL DE 2014, PER LA QUAL S'HA RESOLT CONTRACTAR, PEL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA, LES OBRES DE “SUBSTITUCIÓ DE L'ÚLTIM TRAM DEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DEL CARRER DE LA PUNTA FALCONERA DE ROSES”

6. APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DEL DEUTE RELATIU A LA DESPESA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, TELECOMUNICACIONS, MOBILIARI URBÀ I MODIFICACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIAL PREVIST EN EL CARRER SANT SEBASTIÀ DE ROSES, PRESENTADA PER XAVIER ALSINA, SA, PER UN IMPORT DE 21.868,22€ (21% D’IVA INCLÒS).

7. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE ROSES AMB ELS MANUALS BÀSIC, INFOCAT, INUNCAT I TRANSCAT

8. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.2 DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2014.

9. APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I DIFERENTS ADMINISTRACIONS I ENTITATS LOCALS DE L’ALT EMPORDÀ PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE CONEIXEMENT DE LA COMARCA A TRAVÉS DELS SEUS MUSEUS, DURANT ELS EXERCICIS 2014, 2015 I 2016.

10. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 22 d’abril de 2014

Acta

PDF document icon P20140428o-PDF.pdf — PDF document, 191 KB (195860 bytes)

Accions del document