Ple de l'Ajuntament Extraordinària  13/10/2014

Data:
2014/10/13 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 13 d’octubre de 2014 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2015.

2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 3, REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2015.

3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2015.

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2015.

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2015.

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2015.

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2015.

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER A L’EXERCICI 2015.

9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2015.L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 7 d’octubre de 2014

Acta

PDF document icon P20141013e-PDF.pdf — PDF document, 174 KB (179010 bytes)

Accions del document