Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Ajuntament / Informació Administrativa / Oferta pública d'ocupació / Creació d'una borsa de treball de conserges i peons de les brigades municipals, mitjançant el procediment d'oposició (grup AP)

Creació d'una borsa de treball de conserges i peons de les brigades municipals, mitjançant el procediment d'oposició (grup AP)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Resum

Finalitzada la fase d’oposició i el termini de presentació de documentació per part dels aspirants que han superat totes les proves del procés selectiu, el Tribunal proposa la inclusió dels aspirants en una borsa de treball per ordre de la puntuació obtinguda.

El Tribunal fa pública a la pàgina web municipal la llista definitiva per ordre de puntuació i eleva a l’alcaldessa presidenta de la corporació la proposta d’inclusió en una borsa de treball dels aspirants.

La proposta d’inclusió en una borsa de treball dels aspirants per ordre de la puntuació obtinguda podrà ésser recorreguda en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la publicació de l’anunci del resultat del procés selectiu amb la proposta d’inclusió en el tauler d’edictes electrònic, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament de personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Trobareu el resultat del procés selectiu a l'apartat documents.

Roses, 18 d’octubre de 2016  

Departament de Recursos Humans

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet