Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Ajuntament / Informació Administrativa / Oferta pública d'ocupació / Convocatòria per a la provisió en propietat d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Convocatòria per a la provisió en propietat d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Resum

L’Ajuntament de Roses (Girona), mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2016, va acordar aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte tècnic, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a mitjà, grup A2, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure.

Les esmentades bases van sortir publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 156 de data 17 d'agost de 2016.

L'anunci de la convocatòria va sortir publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7192 de data 26 d'agost de 2016. 

Mitjançant Resolució de data 13 d'octubre de 2016 s'ha resolt aprovar la llista d'aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal qualificador i les dates de realització de les proves de fase d'oposició.

Amb data 26 d'octubre de 2016 ha sortit publicat l'edicte amb les llistes, les dates de les proves i la composició del Tribunal qualificador en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 205. 

Trobareu l'edicte amb tota la informació a l'apartat documents. 

 Roses, 26 d'octubre de 2016

 Departament de Recursos Humans

Observacions
Termini per presentar reclamacions contra les exclusions i/o exempcions: del 26.10.16 al 10.11.16, ambdós inclosos.
Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet