Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Ajuntament / Informació Administrativa / Oferta pública d'ocupació / Convocatòria per a la provisió en règim de funcionari interí d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Convocatòria per a la provisió en règim de funcionari interí d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP núm. 118 del 21/06/2016
Resum

L'Alcaldia, mitjançant Resolució de data 17 d’agost de 2016, ha resolt ordenar l’exposició al públic de la designació del Tribunal qualificador, de les dates de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos i les d’exempts de realitzar les proves d’acreditació de reunir els requisits de coneixement del català i del castellà (annex 3), mitjançant la inserció d’un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació per presentar reclamacions contra les exclusions i/o exempcions.

Trobareu l'edicte amb la resta d'informació a l'apartat documents.

 

Observacions
Data de la prova teòrica i pràctica: el dijous 6 d'octubre, a les 9 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Roses, situada a la Plaça de Catalunya, 12
Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet