Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Ajuntament / Informació Administrativa / Oferta pública d'ocupació / Creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials mitjançant el procediment de concurs de mèrits (grup A2).

Creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials mitjançant el procediment de concurs de mèrits (grup A2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Resum

Finalitzada la fase d'oposició el tribunal proposa la inclusió dels aspirants en una borsa de treball per ordre de la puntuació obtinguda. 

El tribunal fa pública a la pàgina web municipal la llista definitiva per ordre de puntuació i eleva a l'alcaldessa presidenta de la Corporació la proposta d'inclusió en una borsa de treball dels aspirants. 

La proposta d'inclusió en una borsa de treball dels aspirants per ordre de la puntuació obtinguda podrà ésser recorreguda en alçada davant l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Roses en el termini d'un mes des de la seva publicació en el tauler electrònic municipal, d'acord amb allò que estableixen els articles 80.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Trobareu el resultat del procés selectiu a l'apartat documents. 

Amb data d'avui ha sortit publicat l'anunci en el tauler electrònic municipal. 

Roses,9 de novembre de 2016

Departament de Recursos Humans

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet