Procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 8 d'abril de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2019, va aprovar les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, grup C2.

Finalitzat l’exercici de la fase prèvia, el tribunal convoca els aspirants que l’han superat i els exempts de realitzar-lo el dia 25 de juny de 2019, a les 9.00 hores, a la pista annexa del pavelló poliesportiu municipal de Roses, situada a la carretera del Mas Oliva, núm. 39, per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició (prova de cultura general i de coneixements professionals).

Roses, 18 de juny de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: FINALITZAT.

Accions del document