Procés selectiu per a la provisió en propietat d'onze places d'auxiliar administratiu/va (dues reservades al torn de persones amb discapacitat) i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 8 d'abril de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2019, va aprovar la convocatòria per a la provisió en propietat d’onze places d’auxiliar administratiu (dues d'elles reservades al torn de persones amb discapacitat) i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2).

 

El resultat del tercer exercici de la fase d'oposició es publicarà demà al matí.

 

Roses, 19 de juny de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació d'instàncies: FINALITZAT

Accions del document