Departaments

INTERVENCIÓ

Competències Pressupostos, comptabilitat, gestió econòmica, control intern.

Interventor: Ernest Ruiz Garcia

Cap de secció:
Mariel·la Roig Guitart

Situació:

DEPARTAMENT D'INTERVENCIO

Ajuntament de Roses (Oficines)

CATALUNYA , DE (PL), 13 - 1er
17480 ROSES

TRESORERIA

Competències Gestió dels pagaments i ingressos. Custòdia de valors, fons i efectes

Tresorera: Maria Martí Siñol

Situació:

DEPARTAMENT DE TRESORERIA

Ajuntament de Roses (Oficines)

CATALUNYA , DE (PL), 12 - 1er
17480 ROSES

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Competències Gestió tributs municipals, gestió cadastral, ordenances fiscals, manteniment de padrons, aplicació d'exempcions i devolucions, i resolució de recursos i reclamacions.

Cap de secció: Gemma Genís Oriol

Situació:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Ajuntament de Roses (Oficines)

CATALUNYA , DE (PL), 13 - 1r
17480 ROSES
  • Tel.: 972 25 24 00
  • Fax: 972 25 55 77

RECAPTACIÓ

Competències Recaptació dels tributs municipals, fraccionaments i ajornament.

Cap de secció: Jaume Casamitjana Capdevila

Situació:

DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ

Ajuntament de Roses (Oficines)

CATALUNYA , DE (PL), 13
17480 ROSES
  • Tel.: 972 25 24 00
  • Fax: 972 15 37 48

Accions del document