Bases reguladores i pla estratègic de subvencions

Bases reguladores per la concessió de subvencions municipals per l'exercici 2016, aprovades pel Ple de data 21 de desembre de 2015. (versió en català / versión en castellano)

Modificació dels terminis de presentació de sol·licituds, aprovades pel Ple de data 29 de febrer de 2016. 


Programes:

Accions del document