Justificació de subvencions programes 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8

  • Programa 1: Subvencions a entitats i associacions que realitzin activitats en matèria de cultura i festes.
  • Programa 2: Subvencions a entitats que realitzin o organitzin activitats en matèria esportiva.
  • Programa 3: Ajuts pels esportistes individuals de Roses que participin en competicions esportives oficials.
  • Programa 4: Subvencions per entitats esportives que promocionin les categories inferiors i participin en competicions esportives federades.
  • Programa 5: Subvencions a les escoles d'educació infantil i primària i als instituts del municipi de Roses per a la realització d'activitats.
  • Programa 6: Subvencions a associacions de mares i pares i associacions de famílies d'alumnes de les escoles d'educació infantil i primària i instituts del municipi de Roses per a la realització d'activitats.
  • Programa 8: Altres subvencions per a activitats esportives, socials, culturals i turístiques d'interès municipal.


Models de justificació:

 

Accions del document