Esports
Horari d'atenció al públic: De 10 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Plaça Catalunya, 8 - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00
E-mail: administracioesports@roses.cat

Procediment d'inscripció Estiu Jove 2017


 1. PREINSCRIPCIÓ   I   PAGAMENT   DE   MATRÍCULA:   del  2  al   5  de maig


Dates de les preinscripcions:
   del  2  al    5  de maig   de  2017

Lloc:     Per internet, les 24h (a partir de les 9;00h del dimarts 2 de maig),  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat   o  al  SAC (Servei d'atenció al Ciutadà) de l'Ajuntament, de dilluns a divendres i de 9 a 14h.

Procediment :    es farà la preinscripció  a l’Estiu Jove de juliol i agost i el pagament de  la/les matrícules  corresponents.

Persones  amb  dret  a  bonificació :  Hauran de fer la preinscripció (SAC o Internet) i adjuntar còpia de la documentació demanada en cada cas (targeta de família nombrosa, monoparental, etc.).

Si no s’aporta la documentació, no es podrà aplicar la bonificació en la inscripció.

Places limitades:

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es seguirà el criteri següent:

  • Tindran prioritat els preinscrits empadronats a Roses. La resta de places s’ompliran per sorteig públic.
  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats.
  • Qui no obtingui plaça es posarà en llista d’espera.

 IMPORTANT  :  En aquelles activitats en que s’hagi de realitzar sorteig, els preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula.


 

2. INSCRIPCIONS  I  APORTACIÓ  DE  DOCUMENTACIÓ


Dates inscripció  juliol : 
     Del 29 de maig  al  2  de  juny  2017
Dates inscripció  agost  :    Del 29 de maig  al  15  de  juny  2017

Lloc:     Per internet, les 24h (a partir de les 9;00h del dilluns 29 de maig) ,  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat   o  al  SAC (Servei d'atenció al Ciutadà) de l'Ajuntament, de dilluns a divendres i de 9 a 14h.

Procediment:  Si s’ha dut a terme la preinscripció corresponent, es farà la inscripció als casals de juliol i agost. S’haurà d’imprimir el full (o fulls) d’inscripció corresponent, omplir els apartats requerits, signar-lo i dur-lo a les oficines del SAC amb una fotocòpia de la targeta sanitària del jove inscrit. Per últim, s’hauran d’imprimir els fulls de pagament corresponents i efectuar els pagaments en els períodes establerts.

        ** Documentació que cal aportar al Servei d'Atenció al ciutadà (SAC) de l'Ajuntament :
            -  Full d’inscripció omplert i signat
            -  Fotocòpia de la targeta sanitària si no s’ha adjuntat per Internet durant la inscripció


 

3. PAGAMENT  DE  LES  PREINSCRIPCIONS  I  INSCRIPCIONS  DE  JULIOL  I  AGOST


Termini de pagament : 
  3 dies a comptar des del moment en que s’imprimeix el document de preinscripció o inscripció, i com a màxim fins a 2 dies després d'acabar el termini corresponent.

Procediment  :    En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Linia Oberta” de la Caixa o desde qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

       MOLT   IMPORTANT  :
         -  Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.
         -  En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Accions del document