Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 h

Pl. Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Què és el projecte "Aprenem jugant "?

 
El programa d'activitats educatives de l'àrea d'Ensenyament APRENEM JUGANT engloba diverses propostes enfocades a facilitar a l’infant i jove, d’una manera dinàmica i  entretinguda, i durant el seu temps lliure,  l’accés al coneixement.
 
Dins el programa APRENEM JUGANT, l’àrea d’ensenyament ens proposem  promoure i divulgar coneixement des del fora-escola, contribuint a donar resposta a les curiositats d’infants i joves, tot  potenciant la vocació per interessar-se i aprendre  més enllà de l’activitat lectiva formal,  durant el seu temps de lleure. 
 
Promoure i difondre coneixement, contribuint a què els infants i joves de Roses esdevinguin ciutadans amb criteri, persones actives, formades  i responsables  enfront dels nous reptes de la societat actual, és el marc d’actuació que engloba les propostes de l’APRENEM JUGANT.
 
Totes les activitats que proposem han estat formulades i són dinamitzades per professionals d’alt nivell especialistes en la matèria, entitats i/o empreses especialitzades. 

 

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ

Totes les activitats requereixen preinscripció prèvia, excepte les dues xerrades adreçades  a pares i mares, l'obra de teatre i l'activitat de carrer: "jugantots", que es formulen com a obertes condicionades a l'aforament de l'espai.

PREINSCRIPCIONS:

Cal que les formalitzi el pare, la mare o el tutor/a legal del menor, aportant fotocòpia de la targeta sanitària del menor i del DNI del pare/mare/tutor.

Dates: es formalitzaran mitjançant la pàgina web http://inscripcions.roses.cat  o  prement directament aquí, del 7 al 12 d'octubre de 2017, o bé presencialment al SAC, de 9 a 14 h, del 9 a l'11 d'octubre.

Places limitades. Si la demanda supera l’oferta, es farà un sorteig el dia 18 d'octubre a cada una de les activitats on la demanda hagi superat l'oferta inicial. Tindran prioritat d'admissió els infants i joves empadronats a Roses.

A partir del 23 d'octubre la llista d'admesos i exclosos estarà penjada al plafó de l'Àrea d'Ensenyament.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar les activitats que no hagin obtingut el mínim necessari de preinscripcions un cop finalitzat el període establert.

Es demana compromís en l'assistència i, en cas de no poder-hi assistir, cal avisar amb antelació (ensenyament@roses.cat) per possibilitar la participació d'infants o joves en llista d'espera.

 

MÉS INFORMACIÓ: Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. Plaça de Catalunya 8, 1r pis. Telèfon: 972 25 24 00

 

ACTIVITATS GRATUÏTES

 

 

Accions del document