Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Què és el projecte "Aprenem jugant "? Com et pots preinscriure?

 

El programa d'activitats educatives de l'Àrea d'Ensenyament APRENEM JUGANT engloba diverses propostes enfocades a facilitar a l'infant i jove, d’una manera dinàmica i entretinguda, i durant el seu temps lliure, l'accés al coneixement.

Dins el programa APRENEM JUGANT, l'Àrea d'Ensenyament ens proposem promoure i divulgar coneixement des del fora-escola, contribuint a donar resposta a les curiositats d'infants i joves, tot potenciant la vocació per interessar-se i aprendre més enllà de l'activitat lectiva formal, durant el seu temps de lleure.

Promoure i difondre coneixement, contribuint a què els infants i joves de Roses esdevinguin ciutadans amb criteri, persones actives, formades i responsables enfront dels nous reptes de la societat actual, és el marc d'actuació que engloba les propostes de l'APRENEM JUGANT.

Totes les activitats que proposem han estat formulades i són dinamitzades per professionals d'alt nivell especialistes en la matèria, entitats i/o empreses especialitzades.

 

PREINSCRIPCIONS

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
Totes les activitats proposades requereixen preinscripcions, excepte la trobada de jocs matemàtics.


PREINSCRIPCIONS ALS TALLERS


1. Cal que les formalitzi el pare, la mare o el tutor/a legal del menor


2. Dates: es formalitzaran preferiblement mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament inscripcions.roses.cat, del 7 al 13 d'octubre de 2019 o bé, presencialment, al SAC, de 8 a 14 h, els dies 8 i 10 d'octubre de 2019.


3. Cal adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària dels menors i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a legal (excepte si s’han adjuntat electrònicament en edicions anteriors).


4. Places limitades. Es farà un sorteig de places el dia 16 d'octubre de 2019 a cada una de les activitats on la demanda hagi superat l'oferta inicial. Tindran prioritat d'admissió els infants i joves empadronats a Roses.


5. A partir del 21 d'octubre, a les 10 h, la llista d'admesos i la llista d’espera es podrà consultar, exclusivament, a través d’aquests dos mitjans: Opció 1: plafó de l’àrea d’Ensenyament, de dilluns a divendres de 9.30 a 14h Opció 2: pàgina web inscripcions.roses.cat pestanya «les meves inscripcions» on s’haurà de figurar com a «ADMÈS». Si consteu com a «LLISTA D’ESPERA » sereu avisats en cas de produir-se alguna vacant, i per rigorós ordre de la llista d’espera


A tots els tallers es demana compromís en l'assistència i, en cas de no poder-hi assistir, cal avisar amb antelació (ensenyament@roses.cat) per possibilitar l’assistència d’altres usuaris.


L'organització es reserva el dret d'anul·lar les activitats que no hagin obtingut el mínim necessari de preinscripcions un cop finalitzat el període establert.

 


TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES.

 


MÉS INFORMACIÓ

Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses

De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h

Plaça de Catalunya 8, 1r pis

Tel. 972 25 24 00

 

 

 

 

Accions del document