Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 h

Pl. Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Qué és el projecte " Aprenem jugant " ?

El programa d'activitats educatives de l'àrea d'Ensenyament APRENEM JUGANT engloba diverses propostes enfocades a facilitar a l’infant i jove, d’una manera dinàmica i  entretinguda, i durant el seu temps lliure,  l’accés al coneixement.
Dins el programa APRENEM JUGANT, l’àrea d’ensenyament ens proposem  promoure i divulgar coneixement des del fora-escola, contribuint a donar resposta a les curiositats d’infants i joves, tot  potenciant la vocació per interessar-se i aprendre  més enllà de l’activitat lectiva formal,  durant el seu temps de lleure. 
Promoure i difondre coneixement, contribuint a què els infants i joves de Roses esdevinguin ciutadans amb criteri, persones actives, formades  i responsables  enfront dels nous reptes de la societat actual, és el marc d’actuació que engloba les propostes de l’APRENEM JUGANT.
Totes les activitats que proposem han estat formulades i són dinamitzades per professionals d’alt nivell especialistes en la matèria, entitats i/o empreses especialitzades. 

 

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ

TOTES LES ACTIVITATS, EXCEPTE ELS PATIS OBERTS I LES XERRADES PER A PARES I MARES, REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ PRÈVIA

 PREINSCRIPCIONS:

  •  Cal que les formalitzi el pare/mare o tutor/a legal, presentant original i fotocòpia del DNI. L’edat dels inscrits a cada activitat s’ha d’ajustar a la informació que trobareu en el díptic informatiu.

  •  Cal presentar fotocòpia de la targeta sanitària del menor.

 

  • Places limitades. Si la demanda supera l’oferta, es farà un sorteig.

 

  • L’organització es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no tinguin el mínim necessari de persones inscrites.

 

MÉS INFORMACIÓ: Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. Plaça de Catalunya 8, 1r pis. Telèfon: 972 25 24 00

 

ACTIVITATS GRATUÏTES

 

 

Accions del document