Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Programa municipal d'universalització de llibres de text

El programa municipal d'universalització de llibres de text es realitza amb el suport de les Associacions de Mares i Pares del municipi, qui efectúen la venda de llibres, i del centres escolars.

Els objectius del programa municipal d'universalització de llibres de text són:

1.- Garantir que tota la població en edat escolar obligatòria disposi dels mateixos recursos.

 2.- Promoure el model de socialització dels llibres de text per a l’aplicació de models que fomentin la corresponsabilitat, la socialització i la sostenibilitat i l’estimació pels llibres per part dels infants mitjançant el sistema de préstec .

3.- Col.laborar en la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en els centres educatius.

4.- Educar per a la conservació i reutilització de material, a partir de la participació de les famílies, l’alumnat i el professorat dels centres educatius de Roses.

5.- Garantir a les famílies un estalvi econòmic important en llibres de text, llibres de lectura o continguts i/o recursos educatius digitals.

 

EL programa municipal d'universalització de llibres de text es destina als alumnes d'ensenyament obligatori  que estiguin empadronats a Roses i matriculats a qualsevol  de  les escoles i dels  instituts del municipi. El programa està  composat de tres elements :

  • AJUT A LES FAMÍLIES en funció del nivel que estan matriculats.
  • BANC DE LLIBRES
  • AJUT A L'AMPA per la seva col.laboració en el projecte.

 

 

 

 

 

Accions del document