Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 h

Pl. Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Preinscripció i matrícula

 

El procés de preinscripció en els centres de formació d’adults (CFA) de titularitat pública es fa durant el mes de juny ( http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/adults/calendari/ ensenyament).  Un cop s’ha fet la preinscripció i s’ha adjudicat la sol·licitud, cal formalitzar la matrícula en el termini que estableix el calendari de preinscripció i matrícula. 

 

ON FER-LA?

La preinscripció i la matrícula cal fer-la a l'Oficina Municipal d’Escolarització -OME-

 

AVALUACIÓ INICIAL

L’avaluació inicial consisteix en una entrevista per conèixer els antecedents acadèmics de l’alumne, les competències, els objectius i les disponibilitats i, si escau, en una prova que en permet acreditar els coneixements previs.

Per a realizar l'avaluació inicial cal adreçar-se al Centre de Formació d'Adults de Roses  en l'horari d'atenció al públic.

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DELS CURSOS DE CASTELLÀ I INSTRUMENTAL

 • Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 23 de maig de 2016
 • Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2016
 • Període preferent d'informació i orientació de l'alumnat nou: durant el mes de juny de 2016
 • Període de presentació de sol·licituds alumnes: del 20 al 28 de juny de 2016
 • Matrícula dels alumnes propis: del 4 al 8 de juliol de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció provisional al centre: 5 de juliol de 2016
 • Sorteig: 6 de juliol de 2016
 • Termini de presentar una reclamació: del 5 al 7 de juliol de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció definitiva: 8 de juliol de 2016
 • Publicació de la llista d'admesos, d'exclosos i llista d'espera: 13 de juliol de 2016
 • Matrícula dels alumnes nous admesos: del 2 al 9 de setembre de 2016

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DELS CURSOS DE FORMACIÓ ESPECÍFICS PER A L'ACCÉS DE CICLES DE GRAU MITJÀ

 • Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2016
 • Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 8 de juliol de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció provisional al centre : 13 de juliol de 2016
 • Sorteig: 14 de juliol de 2016
 • Termini de presentar una reclamació: del 13 al 15 de juliol de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció definitiva: 18 de juliol de 2016
 • Publicació de la llista d'admesos, d'exclosos i llista d'espera: 22 de juliol de 2016
 • Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2016

 

DOCUMENTACIÓ

Cal presentar en tots els casos:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. 
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.


 

 

 

 

Accions del document