Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Transport escolar municipal

Servei de transport escolar municipal per als alumnes de primària del municipi. Inscripcions al departament d'Ensenyament.

Hi ha dues modalitats d'inscripció: un o dos trajectes diaris durant el curs escolar en qualsevol de les dues rutes disponibles.

Preu, bonificacions i exempcions, consulteu les ordenances fiscals.

Accions del document