Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

INSCRIPCIONS PER AL CURS ESCOLAR 2019-2020

Període d'inscripció:

A partir del 26 d'agost de 2019 i al llarg del curs mentre quedin places lliures (54 places per línia)

 

On fer-la:

Ajuntament de Roses - Àrea d'Ensenyament
Pl. Catalunya, 8  1r pis (Casa Jordà)
Horari: de 10 h. a 14 h.

 

Qui pot fer la inscripció:

- Pare

- Mare

- Tutor/a legal

- Persona autoritzada mitjançant una acta de compareixença per atorgar la representació.

 

Documentació requerida:

- DNI/NIE del pare, mare, tutor/a legal o persona autoritzada que vingui a fer la inscripció

- Número de compte bancari

- Fotografia del menor mida carnet

 

Preu del servei de transport fins a final d'any 2019

a) Transport escolar, abonament mensual 26,50 euros

b) Transport escolar, 1  trajecte (anada o tornada) 16 euros.

 

 

 

Accions del document